Hålogaland Teater byr på inspirerende arbeidsforhold både for det administrative, kunstneriske og tekniske personalet. Teatret sysselsetter ca. 70 årsverk fordelt på faste stillinger og stillinger knyttet til de ulike teaterproduksjonene. HålogalandTeater har eget bygg i Tromsø sentrum og er også turnéteater for Troms og Finnmark.

---

Interested in living and working in the Arctic? In Tromsø you can experience two months of midnight sun in the summer and two months of polar nights in the winter. Apart from being one of the best places in the world to see the northern lights, Tromsø also offers a unique combination of urban life, a rich cultural calendar and wilderness.

Hålogaland Teater is Norway’s regional theatre for the Arctic region and is housed in a modern theatre building in Tromsø. The theatre has around 70 FTEs.


Teknisk koordinator med avdelingslederansvar 

I denne stillinga er du leder for teatrets scene og rekvisittavdeling og har personalansvar for 12-15 medarbeidere. Du har også ansvar for å koordinere teatrets gjestespill og samarbeidsproduksjoner, og for å videreutvikle avdelinga i henhold til mål og strategi.

Arbeidet består blant annet av:

  • Koordinere rekvisitt- og sceneteknisk arbeid
  • Utarbeide framdriftsplaner og detaljplaner, og planlegge bruk av personalet.
  • Påse at planer og budsjetter følges
  • Oppfølging av produksjoner og arrangementer
  • Videreutvikle og følge opp gjeldende HMS-rutiner

Kvalifikasjoner og egenskaper:

Vi søker etter deg som har relevant utdanning og/eller erfaring fra tilsvarende arbeid, er strukturert og har gode samarbeidsevner. Vi ønsker at du har entusiasme og hjerte for teater og at du er selvstendig, løsningsorientert og har høy arbeidskapasitet.  

Vi kan tilby:

  • Lønn og arbeidstidsordning i henhold til tariffavtale
  • God pensjonsordning
  • Et kreativt og høykompetent arbeidsmiljø

Stillinga rapporterer til produksjonsteknisk sjef.

Hålogaland Teater er underlagt offentleglova. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, men du vil bli varslet dersom ønsket reservasjon ikke tas til følge.

Søknadsfrist 15. Februar 2023

Spørsmål om stillingen kan rettes til produksjonsteknisk sjef, Jon H. Paulsen, Telefon 97521426, epost: jon@ht.tr.no

Klikk her for å søke på stillingen